EAST WIND FARM SRL, furnizor de energie electrica cu activitate de 10 ani, posesor al licentei ANRE nr. 2275/2021, va prezinta urmatoarea oferta de furnizare de energie electrica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pe piata concurentiala.

I. Pretul de contract

Pretul de contract (PC)  va contine urmatoarele componente:

1) Pretul de baza al energiei active (pret valabil pentru perioada 07.09.2022-31.12.2022): 5000 lei/MWh

2) Conform reglementarilor legale, la pretul energiei active se vor adauga tarifele aferente zonei de distributie si nivelului de tensiune pe care se afla locul de consum (lei/MWh);

valabile de la 07.09.2022ELECTRICA MUNTENIA NORDELECTRICA TRANSILV. NORDELECTRICA TRANSILV. SUDE-DISTRIB DOBROGEAE-DISTRIB BANATE-DISTRIB MUNTENIADELGAZ GRIDDISTRIB EN OLTENIA
Pret energie activa conform oferta5000
Tarif zonal transport extractie (TL) cf. ORD. ANRE 33/20222.532.532.532.532.532.532.532.53
Tarif zonal transport extractie (TL) cf. ORD. ANRE 33/202225.5725.5725.5725.5725.5725.5725.5725.57
Tarif mediu Servicii Sistem (SS) cf. ORD. ANRE 124/20219.329.329.329.329.329.329.329.32
Tarif serv DISTRIBUTIEORD 28/28.03.2022ORD 28/28.03.2022ORD 28/28.03.2022ORD 31/23.03.2022ORD 30/23.03.2022ORD 32/23.03.2022ORD 27/23.03.2022ORD 29/23.03.2022
IT23.3523.7724.6326.3617.912.5624.5733.36
MT56.757.4954.5259.7151.0145.7154.166.84
JT175.26144.73158.84173.28147.89143.96176.63171.73
TOTAL Tarif distrib JT (IT + MT+ JT)255.31225.99237.99259.35216.8202.23255.3271.93
PRET de Contract5292.735263.415275.415296.775254.225239.655292.725309.35

3) Separat vor fi tarifate pe factura dvs. urmatoarele componente: Certificate Verzi, Contributie pentru Cogenerare, Acciza si TVA;

Tarif contributie cogenerare conform ORD. ANRE 93/202216.96
Valoare Certificate verzi estimat cf Conform ord 131/202172.53695157 lei / MWh
Acciza casnic5.42
TVA 19 %

Pretul de contract va fi actualizat automat in cazul modificarii tarifelor reglementate (transport, distributie etc.) si/sau al oricarei modificari legislative pentru sectorul de clienti finali.

II. Durata Contractului

Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminata, sau limitata ca perioada si convenita intre parti, in cazul in care actul care atesta dreptul de folosinta al imobilului are valabilitate limitata. Durata contractului de furnizare nu poate depasi durata de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate sau documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului.

III. Termen de plata

Clientul va achita factura de energie electrica in termenele de scadenta, prevazute de reglementarile legale in vigoare. Data scadenta a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii pentru clientii finali casnici care nu au uzat de eligibilitate.

Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:

  • Acordul solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare
  • Copia actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului
  • Declaratia pe propria raspundere a solicitantului:
  • privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.)
  • privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord tacit

IV. Modalitatea de acceptare a ofertei

  • telefonic, la nr. 031.805.36.36,
  • prin fax  , la nr. 031.410.01.91
  • prin e-mail, la adresa : office@eastwind.ro