EAST WIND FARM SRL, furnizor de energie electrica cu activitate de 10 ani, posesor al licentei ANRE nr. 2275/2021, va prezinta urmatoarea oferta de furnizare de energie electrica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pe piata concurentiala.

I. Pretul de contract

Pretul de contract (PC)  va contine urmatoarele componente:

1) Pretul de baza al energiei active (pret valabil pentru perioada 09.08.2021-31.12.2021): 1000 lei/MWh

2) Conform reglementarilor legale, la pretul energiei active se vor adauga tarifele aferente zonei de distributie si nivelului de tensiune pe care se afla locul de consum (lei/MWh);

valabile de la 09.12.2020ELECTRICA MUNTENIA NORDELECTRICA TRANSILV. NORDELECTRICA TRANSILV. SUDE-DISTRIB DOBROGEAE-DISTRIB BANATE-DISTRIB MUNTENIADELGAZ GRIDDISTRIB EN OLTENIA
Pret energie activa conform oferta1000
Tarif zonal transport extractie (TL) cf. ORD. ANRE 214/20201.301.301.301.301.301.301.301.30
Tarif zonal transport extractie (TL) cf. ORD. ANRE 214/202019.2219.2219.2219.2219.2219.2219.2219.22
Tarif mediu Servicii Sistem (SS) cf. ORD. ANRE 214/202010.8210.8210.8210.8210.8210.8210.8210.82
Tarif serv DISTRIBUTIEORD 220/09.12.2020ORD 221/09.12.2020ORD 222/09.12.2020ORD 218/09.12.2020ORD 217/09.12.2020ORD 219/09.12.2020ORD 216/09.12.2020ORD 215/09.12.2020
IT18.7219.2322.2320.1715.5110.4119.9027.27
MT38.1547.1245.2442.8038.2734.5542.5151.42
JT127.88107.58111.31135.17107.81112.22129.64127.66
TOTAL Tarif distrib JT (IT + MT+ JT)184.75173.93178.78198.14161.59157.18192.05206.35
PRET de Contract1216.091205.271210.121229.481192.931188.521223.391237.69

3) Separat vor fi tarifate pe factura dvs. urmatoarele componente: Certificate Verzi, Contributie pentru Cogenerare, Acciza si TVA;

Tarif contributie cogenerare cf ORD ANRE 239/202017.12
Valoare Certificate verzi estimat cf Conform ord 237/202064.06592035 lei / MWh
Acciza casnic5.23
TVA 19 %

Pretul de contract va fi actualizat automat in cazul modificarii tarifelor reglementate (transport, distributie etc.) si/sau al oricarei modificari legislative pentru sectorul de clienti finali.

II. Durata Contractului

Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminata, sau limitata ca perioada si convenita intre parti, in cazul in care actul care atesta dreptul de folosinta al imobilului are valabilitate limitata. Durata contractului de furnizare nu poate depasi durata de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate sau documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului.

III. Termen de plata

Clientul va achita factura de energie electrica in termenele de scadenta, prevazute de reglementarile legale in vigoare. Data scadenta a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii pentru clientii finali casnici care nu au uzat de eligibilitate.

Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:

  • Copie a actului de identitate al persoanei care semnează contractul de furnizare 
  • Copie completă a ultimei facturi pentru energie electrică emise de furnizorul actual
  • Dovada dreptului asupra spațiului reprezentând loc de consum

(i) copie a actului de proprietate(ex. contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de schimb, titlu de proprietate, sentință civilă, certificat de moștenitor, extras de Carte Funciară, autorizație de construire împreună cu procesul-verbal semnat la finalizarea lucrărilor) sau declarație privind folosirea legală a spațiului

(ii) copie a contractului de închiriere/comodat, dacă clientul este chiriaș/comodatar, însoțită de acordul proprietarului.

  • Copie a certificatului de racordare (CR)/ avizului tehnic de racordare (ATR)

IV. Modalitatea de acceptare a ofertei

  • telefonic, la nr. 031.805.36.36,
  • prin fax  , la nr. 031.410.01.91
  • prin e-mail, la adresa : office@eastwind.ro