EAST WIND FARM SRL, furnizor de energie electrica cu activitate de 10 ani, posesor al licentei ANRE nr. 2275/2021, va prezinta urmatoarea oferta de furnizare de energie electrica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pe piata concurentiala.

Oferta clienti casnici categorie consum 0 > 0.100 MW nivel tensiune MT

Generated by wpDataTables

Oferta clienti casnici categorie consum 0.100 > 0.300 MW nivel tensiune MT

Generated by wpDataTables

Oferta clienti casnici categorie consum > 0.300 MW nivel tensiune MT

Generated by wpDataTables

Pretul de contract va fi actualizat automat in cazul modificarii tarifelor reglementate (transport, distributie etc.) si/sau al oricarei modificari legislative pentru sectorul de clienti finali.

II. Durata Contractului

Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminata, sau limitata ca perioada si convenita intre parti, in cazul in care actul care atesta dreptul de folosinta al imobilului are valabilitate limitata. Durata contractului de furnizare nu poate depasi durata de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate sau documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului.

III. Termen de plata

Clientul va achita factura de energie electrica in termenele de scadenta, prevazute de reglementarile legale in vigoare. Data scadenta a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii pentru clientii finali casnici care nu au uzat de eligibilitate.

Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:

  • Acordul solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare
  • Copia actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului
  • Declaratia pe propria raspundere a solicitantului:
  • privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.)
  • privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord tacit

IV. Modalitatea de acceptare a ofertei

  • telefonic, la nr. 031.805.36.36,
  • prin fax  , la nr. 031.410.01.91
  • prin e-mail, la adresa : office@eastwind.ro