EAST WIND FARM SRL, furnizor de energie electrica cu activitate de 10 ani, posesor al licentei ANRE nr. 2275/2021, va prezinta urmatoarea oferta de furnizare de energie electrica, in vederea incheierii unui contract de furnizare pe piata concurentiala.

wpDataTable with provided ID not found!

Oferta clienti casnici categorie consum 0 > 0.100 MW nivel tensiune JT

Generated by wpDataTables

Oferta clienti casnici categorie consum 0.100 > 0.300 MW nivel tensiune JT

Generated by wpDataTables

Oferta clienti casnici categorie consum > 0.300 MW nivel tensiune JT

SDEE MUNTENIA NORD SDEE TRANSILVANIA NORD SDEE TRANSILVANIA SUD E-DISTRIB DOBROGEA E-DISTRIB BANAT E-DISTRIB MUNTENIA DELGAZ GRID DISTRIB ENERGIE OLTENIA
Pret de baza energie activa pentru consumatorii casnici incadrati la Art. 1, lit. b) lei/MWh nivel tensiune JT 610.24 662.04 680.19 663.04 713.92 718.42 655.82 624.8
Tarif mediu transport injectie (TG) cf. ORD. ANRE 109/20.12.2023 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82 3.82
Tarif zonal transport xtractive (TL) cf. ORD. ANRE 109/20.12.2023 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72 27.72
Tarif mediu Servicii Sistem (SS) cf. ORD. ANRE 116/20.12.2023 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17
Tarif serv DISTRIBUTIE ORD 115/20.12.2023 ORD 115/20.12.2023 ORD 115/20.12.2023 ORD 111/20.12.2023 ORD 110/20.12.2023 ORD 112/20.12.2023 ORD 113/20.12.2023 ORD 114/20.12.2023
IT 34.72 31.22 29.55 28.38 19.43 14.83 30.68 42.46
MT 74.69 74.86 63.05 69.40 58.37 56.77 65.92 85.13
JT 238.63 190.16 185.49 197.46 166.56 168.26 205.86 205.89
TOTAL Tarif distrib JT (IT + MT+ JT) 348.04 296.24 278.09 295.24 244.36 239.86 302.46 333.48
TOTAL Tarife Reglementate JT 388.75 336.95 318.8 335.95 285.07 280.57 343.17 374.19
Tarif contributie cogenerare cf ORD 117/20.12.2023 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8
Valoare Certificate verzi estimat cf Ord 107/20.12.2023 71.91028341315 71.91028341315 71.91028341315 71.91028341315 71.91028341315 71.91028341315 71.91028341315 71.91028341315
Acciza casnic 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
TVA 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
PRET final fara TVA JT 1092.44 1092.44 1092.44 1092.44 1092.44 1092.44 1092.44 1092.44
PRET final cu TVA JT 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Generated by wpDataTables

Pretul de contract va fi actualizat automat in cazul modificarii tarifelor reglementate (transport, distributie etc.) si/sau al oricarei modificari legislative pentru sectorul de clienti finali.

II. Durata Contractului

Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminata, sau limitata ca perioada si convenita intre parti, in cazul in care actul care atesta dreptul de folosinta al imobilului are valabilitate limitata. Durata contractului de furnizare nu poate depasi durata de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate sau documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului.

III. Termen de plata

Clientul va achita factura de energie electrica in termenele de scadenta, prevazute de reglementarile legale in vigoare. Data scadenta a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii pentru clientii finali casnici care nu au uzat de eligibilitate.

Documentele necesare pentru schimbarea furnizorului de energie electrică:

  • Acordul solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozitiilor legale in vigoare
  • Copia actului de identitate/certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului
  • Declaratia pe propria raspundere a solicitantului:
  • privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.)
  • privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si prin acord tacit

IV. Modalitatea de acceptare a ofertei

  • telefonic, la nr. 031.805.36.36,
  • prin fax  , la nr. 031.410.01.91
  • prin e-mail, la adresa : office@eastwind.ro