• Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale);
  • Ordinul A.N.R.E. nr. 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, cu modificarile si completarile ulterioare (incl. Ordinul A.N.R.E. nr.82/2021);
  • Ordinul A.N.R.E. nr. 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale de catre clientul final;
  • Ordinul A.N.R.E. nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale;
  • Ordinul A.N.R.E. nr. 16/2015  pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plângerilor clientilor finali
  • Ordinul A.N.R.E. nr. 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul energiei
  • Ordinul A.N.R.E. nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale (de la data intrarii in vigoare – 01.01.2022)
  • (NOTA: Pana la data intrarii in vigoare, se vor aplica prevederile Ordinului A.N.R.E. nr. 6/2017 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv ale Ordinului A.N.R.E. nr 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale);